Senast uppdaterad: 8 september 2023

ALLMÄNT

Information om dessa användarvillkor

Dessa användarvillkor ("Villkor") anger under vilka förutsättningar du får använda Funktionerna (se definition under avsnitt Definitioner) tillhandahållna av Lab One AB (organisationsnummer 559435-0190) ("Ednia", "vi", "vår" eller "oss") tillhandahåller våra kunder ("du").

Läs noga igenom dessa Villkor innan du använder Funktionerna. Genom att använda Funktionerna bekräftar du att du godkänner dessa Villkor och åtar dig att följa dom.

Vi kan komma att närsomhelst ändra dessa Villkor så vänligen tillse att du förstår de vid var tid giltiga Villkoren när du använder Funktionerna.

Om du tillhör en organisation (till exempel ett bolag eller en annan juridisk person) som har ingått ett separat avtal eller andra tjänstevillkor med oss avseende sådan organisations tillgång till och användning av Tjänster och Funktionerna ("Tjänstevillkor"), så är din tillgång till Funktionerna enligt dessa Villkor beroende av Tjänstevillkorens fortsatta giltighet.

Andra tillämpliga villkor

Dessa Villkor hänvisar till ytterligare villkor, vilka också är tillämpliga avseende din användning av Funktionerna:

Om du köper tjänster från oss genom Funktionerna, så äger våra tjänstevillkor tillämpning (dessa hittar ni här: https://www.ednia.se/documents/terms-of-service-commercial).

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss via e-mail ([email protected]) ("Kontaktuppgifter").

Definitioner

"Funktioner" avser Tjänsten, Hemsidan, och andra hänförliga tjänster som tillhandahålls av oss till dig.

"Hemsidan" avser vår hemsida (ednia.se).

"Kontaktuppgifter" avser kontaktuppgifterna angivna ovan.

"Tjänsten" är definierad i avsnitt Beskrivning av Tjänsten nedan.

"Tjänstevillkor" är definierat i avsnitt Information om dessa användarvillkor ovan.