Senast ändrad: 8 september 2023

ALLMÄNT

Information om Ednia

Dessa allmänna villkor ("Villkor") gäller för alla tjänster som Lab One AB (organisationsnummer 559435-0190) ("Ednia", "vi", "vår" eller "oss") tillhandahåller våra kunder ("du") under varumärket Ednia.

När vi hänvisar till "parterna" menas du och vi tillsammans.

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss genom att mejla [email protected] ("Kontaktuppgifter").

Godkännande av Villkoren

Genom att registrera ett Konto och använda Tjänsterna godkänner du villkoren. Om du inte godkänner villkoren får du inte registrera ett Konto eller använda Tjänsterna.

Definitioner

"Funktioner" avser Hemsidan, ditt Konto och Tjänsterna tillsammans.

"Hemsidan" avser vår hemsida (ednia.se) rörande Tjänsterna.

"Integritetspolicy" avser vår Integritetspolicy (https://www.ednia.se/info/integritetspolicy) som beskriver hur vi behandlar personuppgifter.

"Kontaktuppgifter" avser uppgifterna angivna ovan.

"Konto" avser det konto som du registrerar och skapar via Hemsidan.

"Tjänsterna" avser de tjänster som beskrivs i avsnittet "Beskrivning av Tjänsterna" nedan och som tillgängliggjorts via Hemsidan, tillsammans med tillhörande tjänster och information som vi tillhandahåller till dig.

TJÄNSTERNA

Beskrivning av Tjänsterna